Oferuję szeroki zakres usług projektowych dla budynków komercyjnych i prywatnych.

 

projektowanie techniczne:


– wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze budynków i wnętrz;

– projekty technologiczne budynków przemysłowych

– analizy chłonności zabudowy, studium wykonalności

– projekty koncepcyjne;

– adaptacje

– kosztorysy

 

procedury administracyjne:


– przeprowadzanie procedury wydania decyzji o pozwoleniu na budowę;

– przeprowadzanie procedury środowiskowej

– przeprowadzanie procedury uzyskania warunków zabudowy, przygotowanie wniosków;

– wsparcie inwestorów w procedurach opracowania planów miejscowych, studium uwarunkowań pod planowane inwestycje komercyjne,

– audyt zapisów decyzji administracyjnych na potrzeby odwołań

 

inne:


– projekty identyfikacji graficznej i oznakowania budynków

– załączniki techniczne od umów najmu

– podręczniki najemcy – manuale i wytyczne techniczne

– projekty wyposażenia, mebli i stoisk

– audyt techniczny budynków i sprawdzenie przydatności budynków przed transakcją na potrzeby działalności komercyjnej

– projekt management, realizacja i nadzory nad realizacją

logo autorska pracownia architektury, ul. Symfonii 5/71, 02-787 Warszawa, kom: 601 334 585, Tel./Fax.: 222 527 965
NIP: 951-188-90-02, Email: kontakt@qubika-apa.pl